Zwart/Wit

A4 enkelzijdig A4 dubbelzijdig A3 enkelzijdig A3 dubbelzijdig
tot 100 stuks € 0,10 € 0,15 € 0,15 € 0,25
vanaf 100 stuks € 0,08 € 0,12 € 0,12 € 0,20
vanaf 250 stuks € 0,06 € 0,10 € 0,10 € 0,18
vanaf 1000 stuks € 0,05 € 0,08 € 0,08 € 0,14

Kleur

  A4 enkelzijdig A4 dubbelzijdig A3 enkelzijdig A3 dubbelzijdig
Tot 100 stuks € 0,50 € 0,90 € 0,90 € 1,30
vanaf 100 stuks € 0,45 € 0,70 € 0,70 € 1,20
vanaf 250 stuks € 0,40 € 0,60 € 0,60 € 1,10
vanaf 1000 stuks € 0,35 € 0,50 € 0,50

€ 1,00

 

Digitaliseren per A4 pagina € 0,25, opslaan op usbstick of verzenden per mail = gratis

 
Technische bouwtekeningen 80 gram's papier
 A2 594x420 mm              A1  841x594 mm                  A0  1189x841 mm

€ 4,95                               € 7,25                                   € 8,95