Privacy

De door u opgegeven en ons gevraagde informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van de rekeningen. Als er informatie ontbreekt, wordt uw bestelling geannuleerd. Met uw inschrijving op Inkt & Toner Parkstad bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en waarvan altijd aangifte gedaan zal worden. Inkt & Toner Parkstad heeft het recht de u aangaande informatie op te slaan, te bewerken en te gebruiken. Deze gegevens worden via de computer bewerkt. U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten. U kunt op elk moment bij Inkt & Toner Parkstad een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen. U ontvangt promotionele e-mail met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties en koopjes als u daarvoor heeft gekozen. U kunt op elk moment ervoor kiezen geen e-mail meer van ons te ontvangen door dit per e-mail aan info@inktentoner.nl kenbaar te maken. Inkt & Toner Parkstad heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Inkt & Toner Parkstad zal nimmer gegevens van klanten, die in het bezit zijn gekomen door een bestelling of een ander contact, denk aan e-mail of telefoon, aan derden ter beschikking stellen. Een uitzondering wordt gemaakt als dit gevorderd wordt door bevoegde instanties.